Profiel van de studierichting

Je interesse?

Je hebt interesse in economie en actualiteit? Je wil iets meer te weten komen over algemene markteconomie? Je bent geboeid door juridische, economische, ethische of boekhoudkundige aspecten van het ondernemerschap? En je vindt ook talen interessant?

Dan is de richting economie-moderne talen iets voor jou!

Je talent?

  • Je hebt interesse in economische actualiteit.
  • Je hebt een analytisch vermogen.
  • Je hebt een brede taalkundige en literaire belangstelling.
  • Je bent bereid om te lezen en je leest graag.
  • Je kan nauwkeurig werken.
  • Je hebt een kritische ingesteldheid.
  • Je hebt doorzettingsvermogen.
  • Je bent bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren.

Wat erna?

Je kan keuzes maken tussen diverse professionele en academische bachelor- en masteropleidingen. Voor richtingen met economie en talen ben je bijzonder voorbereid, maar ook sociale studies vinden bij deze richting aansluiting.

Lessentabel
Economie-moderne talen  
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits33
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22*
Economie44
Projecten/modules22
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)