Profiel van de studierichting

Je interesse?

Je hebt interesse in economie en actualiteit? Je wil iets meer te weten komen over algemene markteconomie? Je bent geboeid door juridische, economische, ethische of boekhoudkundige aspecten van het ondernemerschap? Je hebt interesse voor wiskunde in zijn diverse facetten?

Dan is economie-wiskunde iets voor jou!

Je talent?

  • Je hebt interesse in economische realiteit.
  • Je hebt een analytisch vermogen.
  • Je hebt aanleg voor wiskunde.
  • Je kunt abstract denken.
  • Je kan nauwkeurig werken.
  • Je hebt een kritische ingesteldheid.
  • Je hebt doorzettingsvermogen.
  • Je bent bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren.

Wat erna?

Je kan keuzes maken tussen diverse professionele en academische bachelor- en masteropleidingen. Voor richtingen met economie en wiskunde ben je bijzonder voorbereid.

Lessentabel
Economie-wiskunde  
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits11
Wiskunde66
Fysica11
Biologie11
Chemie11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22*
Economie44
Projecten/modules22
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)