Profiel van de studierichting

Je interesse?

Je hebt interesse in de ontwikkeling van de mens als individu en in het gedrag van mensen in een groep, je wil weten hoe normen en waarden werken, je bestudeert graag mensen en hun gedrag in hun sociale omgeving?

Je confronteert graag je eigen opvattingen met inzichten uit de psychologie, sociologie en antropologie? Je wil iets meer te weten komen over politiek, media, kunst en filosofie?

Dan is humane wetenschappen iets voor jou!

Je talent?

  • Je houdt van tekstvakken zoals godsdienst en geschiedenis.
  • Je vindt talen als communicatiemiddel belangrijk.
  • Je verwerkt theoretische kennis graag via papers en presentaties.
  • Je kunt logisch en kritisch denken.
  • Je werkt graag samen, maar je kan ook zelfstandig werken.
  • Je bent sociaal voelend en communicatief.
  • Je hebt doorzettingsvermogen.
  • Je bent bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren.

Wat erna?

Je kan keuzes maken tussen diverse professionele en academische bachelor- en masteropleidingen. Voor richtingen met psychologie en pedagogie ben je bijzonder voorbereid, maar ook onderwijsrichtingen en sociale richtingen vormen een goede aansluiting.

Lessentabel
Humane wetenschappen  
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels33
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22*
Gedragswetenschappen33
Cultuurwetenschappen55
Projecten/modules22
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)