Profiel van de studierichting

Je interesse?

De klassieke taal en cultuur blijven je interesseren? Je houdt ervan om teksten te lezen en te analyseren? Je wil de antieke cultuur en samenleving ten gronde leren kennen? Je bent bovendien ook geïnteresseerd in moderne talen?

Dan is Latijn-moderne talen iets voor jou!

Je talent?

  • Je hebt een brede taalkundige en literaire belangstelling.
  • Je bent bereid om te lezen en je leest graag.
  • Je houdt van geschiedenis en cultuur.
  • Je kunt nauwkeurig werken.
  • Je hebt een kritische ingesteldheid.
  • Je hebt doorzettingsvermogen.
  • Je bent bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren.

Wat erna?

Je kan keuzes maken tussen diverse professionele en academische bachelor- en masteropleidingen. Voor richtingen met talen ben je bijzonder voorbereid, maar ook rechten vormen een nauwe aansluiting bij je voorkennis.

Lessentabel
Latijn-moderne talen  
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Duits33
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22*
Latijn44
Projecten/modules22
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)