Profiel van de studierichting

Je interesse?

De klassieke taal en cultuur blijven je interesseren? Je houdt ervan om teksten te lezen en te analyseren? Je wil de antieke cultuur en samenleving ten gronde leren kennen? Je hebt interesse in wiskunde in zijn diverse facetten?

Dan is Latijn-wiskunde iets voor jou.

Je talent?

  • Je hebt een brede taalkundige en literaire belangstelling.
  • Je bent bereid om te lezen en je leest graag.
  • Je houdt van geschiedenis en cultuur.
  • Je hebt een analytisch vermogen.
  • Je hebt aanleg voor wiskunde.
  • Je kunt abstract denken.
  • Je kunt nauwkeurig werken.
  • Je hebt een kritische ingesteldheid.
  • Je hebt doorzettingsvermogen.
  • Je bent bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren.

Wat erna?

Je kan keuzes maken tussen diverse professionele en academische bachelor- en masteropleidingen. Voor richtingen met talen en wiskunde ben je bijzonder voorbereid, maar ook rechten vormen een nauwe aansluiting bij de voorkennis.

Lessentabel
Latijn-wiskunde  
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde66
Fysica22
Biologie11
Chemie11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22*
Latijn44
Projecten/modules22
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)