Profiel van de studierichting

Je interesse?

Je hebt een brede interesse voor wetenschappen. Je wil meer weten over biologie, chemie en fysica? Je bent geboeid door ICT-simulaties van wetenschappelijke onderwerpen? Je werkt graag in het labo? Je kunt dit wetenschappelijk denken koppelen aan wiskundige modellen? Je houdt van wiskunde in al zijn aspecten?

Dan is wetenschappen-wiskunde iets voor jou!

Je talent?

  • Je hebt interesse voor wetenschappen.
  • Je hebt aanleg voor wiskunde.
  • Je kunt abstract denken en verbanden leggen.
  • Je bewijst graag theorie via proeven en practica.
  • Je kunt precies waarnemen en nauwkeurig werken.
  • Je hebt een kritische ingesteldheid.
  • Je hebt doorzettingsvermogen.
  • Je bent bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren.

Wat erna?

Je kan keuzes maken tussen diverse professionele en academische bachelor- en masteropleidingen. Voor richtingen met wetenschappen en wiskunde ben je bijzonder voorbereid.

Lessentabel
Wetenschappen-wiskunde  
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde66
Fysica22
Biologie22
Chemie22
Aardrijkskunde22
Seminarie wetenschappen11
Geschiedenis22*
Projecten/modules22
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)