Breed evalueren

Evalueren is observeren en vaststellingen doen. Evalueren is een onderdeel van het leren en daarom een kernproces in elke school. Onze visie gaat ervan uit dat niet alleen de producten (toetsen, de taken, de examens) maar ook de processen (interactie tussen leraren en leerlingen, interactie tussen leerlingen onderling, zelfevaluatie leerlingen, omgaan met feedback) bijdragen tot het leer- en ontwikkelingsvermogen van elke jongere.

Evaluatie biedt de leerkracht informatie over het eigen didactisch handelen.  Het is mogelijk dat ook de leerkracht zijn didactiek bijstuurt op basis van de evaluatie van de leerlingen.

Evalueren doen we eigenlijk om te leren, op korte of op lange termijn.

Examens in 2 periodes

Alle leerlingen van de derde graad hebben twee examenperiodes: voor de kerstvakantie en aan het einde van het schooljaar. De examens vinden plaats in de voormiddag. De namiddag is vrij voor studie: thuis of op school.

In het tweede semester kunnen dit naast schriftelijke examens ook mondelinge proeven zijn.