Examenstudie
Tijdens de examens krijg je de kans om op school te studeren. Toezichters zorgen voor een rustige studeeromgeving. De examenstudie start om 13.15 u. en eindigt om 16.50 u., behalve op vrijdag, dan stoppen we om 16.00 u.

Na elk lesuur (50 min.) krijg je een 5-tal minuutjes pauze. Je kan dan eventueel een vraag stellen aan een medeleerling/toezichter, even iets drinken. Na twee lesuren kan je een kwartiertje pauzeren op de speelplaats.

Wat we verwachten van leerlingen die naar de studie komen
 • Leerlingen brengen al het materiaal mee dat ze nodig hebben om te studeren:
  – werkboek en / of werkblaadjes,
  – een voldoende opgeladen iPad met daarop alle nodige studiemateriaal,
  – alle taken en toetsen,
  – kladschrift waarin alle voorbereidingen, samenvattingen… gemaakt worden.
 • Tijdens de studie zorgen de leerlingen ervoor dat ze alles aan het begin van de studie bij zich hebben. Ze vragen geen materiaal aan medeleerlingen en krijgen geen toestemming om naar hun locker te gaan. We willen graag een serene studiesfeer creëren, waarin iedereen in alle rust kan werken.
 • We verwachten dat leerlingen zich al in de weken voor de examens voorbereiden door ervoor te zorgen dat alle cursussen in orde zijn en dat ze goed weten wat ze moeten kennen / kunnen voor elk vak.
 • Net zoals tijdens de lessen, is het niet toegestaan om te mailen, om berichten te sturen of om spelletjes te spelen… De begeleidende leerkrachten kunnen ten allen tijde controleren met welke apps een leerling aan het werk is.
 • Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden, kunnen de studie ontzegd worden. Ouders worden ook op de hoogte gebracht wanneer leerlingen zaken doen die hun studiewerk hinderen.