Leerlingenraad
Op school leven we met velen samen: leerkrachten, leerlingen, directie. Het is natuurlijk leuk wanneer dit samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk is. Daarom wil onze school aan de leerlingen de kans geven om hun zegje te doen. Dit kan in de leerlingenraad.

De leerlingenraad is een regelmatige samenkomst van leerlingen per graad. Op de vergaderingen zitten een aantal vertegenwoordigers uit de verschillende klassen. Deze vertegenwoordigers kunnen voorstellen uit hun klas naar voor brengen, zodat de leerlingenraad deze kan bespreken. Soms krijgen ze een vraag voorgelegd van de directeur en/of de leerkrachten.

Het is de bedoeling dat de algemene leefsfeer op school nog aangenamer wordt. Sportactiviteiten, decoratie-ideetjes, kleine probleempjes, vragen en ideeën i.v.m. het iPadgebruik … Al deze zaken kunnen in de leerlingenraad besproken worden. Samen met de opvoeder of leerkracht die begeleidt en met de directie wordt daarna een beslissing genomen.

Het is niet de bedoeling dat een leerlingenraad zomaar het schoolreglement gaat veranderen. De voorstellen moeten in het schoolbeeld passen. Zo zal het de vertegenwoordigers niet lukken de school pas om 10.00 u. ’s ochtends te laten beginnen of om een zwembad op de speelplaats te installeren. Er zijn drie leerlingen vertegenwoordigd in de schoolraad.