Mens & maatschappij

Onze school biedt leerlingen van de derde graad de kans om met diverse aspecten van de samenleving in aanraking te komen. Enkele leerlingen van het vijfde jaar nemen deel aan een inleefdag in een woonzorgcentrum. Alle zesdejaars werken mee aan de Youcadag, waarbij ze een dag gratis werken in een organisatie ten voordele van een noord-zuidproject. Samen met de stadsdiensten kunnen leerlingen van het laatste jaar zich aanbieden om studiebuddy te zijn in kansarme gezinnen.