Leren leren
Je hebt kennis nodig om de dingen en de mensen rondom je te begrijpen, om de wereld te verkennen en om er later je verantwoordelijkheid in te nemen.

Onze leraren zijn deskundigen die op een professionele manier hun kennis met je willen delen.

Bij het realiseren van leerplandoelen en eindtermen vertrekken ze vanuit de leerling.

Onze leraren houden rekening met jouw talenten. Hoe verschillend de beginsituatie ook is, elke leerling willen ze uitdagen om vooruit te gaan. Steeds zullen ze zoeken om de lat net hoog genoeg te leggen zodat je de grens van je eigen mogelijkheden met plezier verlegt.

Examenstudie
Wat we verwachten van leerlingen die naar de studie komen
 • Leerlingen brengen al het materiaal mee dat ze nodig hebben om te studeren:
  – werkboek en / of werkblaadjes,
  – een voldoende opgeladen iPad met daarop alle nodige studiemateriaal,
  – alle taken en toetsen,
  – kladschrift waarin alle voorbereidingen, samenvattingen… gemaakt worden.
 • Tijdens de studie zorgen de leerlingen ervoor dat ze alles aan het begin van de studie bij zich hebben. Ze vragen geen materiaal aan medeleerlingen en krijgen geen toestemming om naar hun locker te gaan. We willen graag een serene studiesfeer creëren, waarin iedereen in alle rust kan werken.
 • We verwachten dat leerlingen zich al in de weken voor de examens voorbereiden door ervoor te zorgen dat alle cursussen in orde zijn en dat ze goed weten wat ze moeten kennen / kunnen voor elk vak.
 • Net zoals tijdens de lessen, is het niet toegestaan om te mailen, om berichten te sturen of om spelletjes te spelen… De begeleidende leerkrachten kunnen ten allen tijde controleren met welke apps een leerling aan het werk is.
 • Leerlingen die zich niet aan de afspraken houden, kunnen de studie ontzegd worden. Ouders worden ook op de hoogte gebracht wanneer leerlingen zaken doen die hun studiewerk hinderen.