Talenturen

Sinds september 2014 organiseren we tweewekelijks talenturen op vrijdagnamiddag, van 14.05 u. tot 16.00 u.
Een talentuur is een activiteit waarbij je uit een ruime waaier kan ontdekken wat je graag doet of wat je verder wil ontwikkelen. De focus ligt op het doen.

De talenturen worden georganiseerd voor leerlingen van het eerste en tweede jaar. In het eerste jaar krijgen de leerlingen 6 verschillende activiteiten die twee of drie vrijdagnamiddagen doorgaan. Bij 4 van de 6 activiteiten wordt de klas ontdubbeld en maken de leerlingen zelf een keuze tussen twee activiteiten.
De tweedejaars kunnen 2 verschillende activiteiten kiezen die telkens zeven vrijdagnamiddagen doorgaan. Ze maken een keuze uit een aanbod van 17 activiteiten en doen dit twee keer dit jaar schooljaar. Het invullen van je drie keuzes gebeurt via een digitale vragenlijst die onder begeleiding van de leraar wordt ingevuld, maar de keuze voor het talentuur ligt uiteraard voor 100% bij de leerling.We kunnen helaas geen rekening houden met de voorkeuren tussen de drie keuzes die je maakt.

De activiteiten gaan op diverse plaatsen door (op school, in De Strandjutter, in Sport Vlaanderen (BLOSO), de Sportdoze, het natuurreservaat Groenwaecke, het kinderdagverblijf ’t Schelpje …), maar we vertrekken en eindigen steeds op school.

Talenturen 1ste jaar
De brochure met de beschrijving van de verschillende talenturen vind je hier.
Talenturen 2de jaar
De brochure met de beschrijving van de verschillende talenturen vind je hier.