Onderwijsaanbod

Kies je voor een studierichting uit de finaliteit arbeidsmarkt, dan ga je voor een traject waar je na de derde graad wil doorstromen naar onmiddellijke tewerkstelling. Verder studeren is enkel mogelijk na het volgen van een zevende jaar dat voorbereidt op hoger onderwijs.

Voor het schooljaar 2021 – 2022 kunnen onze leerlingen van het 2de jaar binnen onze school kiezen voor één van volgende studierichtingen in het 3de jaar:

  • organisatie en logistiek
  • zorg en welzijn.

Je vindt op deze webpagina de link naar de info over deze studierichtingen.

Ook vind je er al de lessentabellen terug voor het 4de jaar. Deze gaan pas in voege in schooljaar 2022 – 2023. Volgend schooljaar gaat de modernisering immers enkel in in het 3de jaar.

Zit je op dit ogenblik in het 3de jaar en ben je op zoek naar informatie rond de studierichtingen die we volgend schooljaar aanbieden in het 4de jaar, dan vind je dat terug in onze schoolbrochure 2020 op de pagina’s 31 tot 33.