Ik wil naar het 4de jaar aso

Wil je in september 2021 naar het 4de jaar aso dan vind je hier onder de lessentabellen van de studierichtingen die wij aanbieden:

lessentabel Economie
Economie  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22**
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits01
Economie44
Wiskunde55
Fysica21
Biologie11
Chemie11
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22*
Plastische Opvoeding10
Kunst- en cultuureducatie01
Informatica01
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)
** Nederlands of CLIL (Frans)
lessentabel Humane wetenschappen
Humane wetenschappen  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22**
Nederlands44
Frans44
Engels22
Engels/Duits01
Wiskunde54
Fysica21
Biologie11
Chemie11
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22*
Gedragswetenschappen33
Cultuurwetenschappen22
Plastische Opvoeding10
Kunst- en cultuureducatie01
Informatica01
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)
** Nederlands of CLIL (Frans)
lessentabel Latijn
Latijn  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22**
Nederlands44
Frans43
Engels32
Duits01
Latijn44
Wiskunde55
Fysica22
Biologie11
Chemie11
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22*
Plastische Opvoeding10
Kunst- en cultuureducatie01
Informatica01
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)
** Nederlands of CLIL (Frans)
lessentabel Wetenschappen
Wetenschappen  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22**
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits01
Wiskunde55
Fysica22
Biologie22
Chemie22
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22*
Plastische Opvoeding10
Kunst- en cultuureducatie01
Informatica21
Economie01
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)
** Nederlands of CLIL (Frans)