Profiel van de studierichting

Je interesse?

Je hebt interesse voor het bedrijfsleven, je wil weten hoe een KMO loopt of hoe het eraan toe gaat in een multinational? Je wil uitpluizen wat er met kapitaal en investeringen gebeurt? Je zou graag een bedrijf bezoeken om te zien wat ze op de werkvloer doen? Dan is economie misschien wel iets voor jou!

Je kan deze richting met een basispakket of een uitbreidingspakket wiskunde volgen. In beide gevallen heb je bij ons 5 uur wiskunde per week.

Je talent?

  • Je hebt interesse voor economische en maatschappelijke problemen.
  • Talen (Nederlands, Frans en Engels) liggen je.
  • Je vindt talen belangrijk als communicatiemiddel.
  • Je hebt aanleg om informatie te structureren en te verwerken.
  • Je kunt logisch en kritisch denken.
  • Je bent bereid om regelmatig te werken.

Daarna op onze school?

Economie-moderne talen of humane wetenschappen vanuit wiskunde basis of uitbreiding. Economie-wiskunde vanuit uitbreiding. Na de derde graad kun je verder studeren in diverse vormen van hoger onderwijs.

Lessentabel
Economie  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22**
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits01
Economie44
Wiskunde55
Fysica21
Biologie11
Chemie11
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22*
Plastische Opvoeding10
Kunst- en cultuureducatie01
Informatica01
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)
** Nederlands of CLIL (Frans)