Profiel van de studierichting

Je interesse?

Je hebt interesse in de ontwikkeling van de mens als individu en in het gedrag van mensen in groep, je wil weten hoe normen en waarden werken, je bestudeert graag mensen en hun gedrag in hun sociale omgeving?

Dan zijn de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen misschien wel iets voor jou! Ze vormen de richtingsvakken van humane wetenschappen. Op onze school krijg je in het eerste jaar van de tweede graad 5 uur wiskunde (basis of uitbreiding) en in het tweede jaar van de tweede graad 4 uur wiskunde.

Je talent?

  • Je houdt van tekstvakken zoals godsdienst en geschiedenis.
  • Je vindt talen als communicatiemiddel belangrijk.
  • Je verwerkt theoretische kennis graag via papers en presentaties.
  • Je kunt logisch en kritisch denken.
  • Je werkt graag samen, maar je kan ook zelfstandig werken.
  • Je bent sociaal voelend en communicatief.
  • Je bent bereid om regelmatig te werken.

Daarna op onze school?

Humane wetenschappen. Na de derde graad kun je verder studeren in diverse vormen van hoger onderwijs.

Lessentabel
Humane wetenschappen  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22**
Nederlands44
Frans44
Engels22
Engels/Duits01
Wiskunde54
Fysica21
Biologie11
Chemie11
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22*
Gedragswetenschappen33
Cultuurwetenschappen22
Plastische Opvoeding10
Kunst- en cultuureducatie01
Informatica01
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)
** Nederlands of CLIL (Frans)