Profiel van de studierichting Latijn zonder STEM

Je interesse?

Je houdt van taal- en letterkunde, kunst en cultuur? Je hebt interesse in de klassieke oudheid? Je wil onze samenleving vandaag begrijpen vanuit kennis van het verleden?

Dan is Latijn misschien wel iets voor jou! Je kan deze studierichting met een basispakket of met een uitbreidingspakket wiskunde volgen. In beide gevallen heb je bij ons 5 uur wiskunde per week.

Je talent?

 • Je hebt interesse in klassieke talen en cultuur.
 • Je hebt een brede taalkundige en literaire belangstelling.
 • Je hebt een goed geheugen en een kritische ingesteldheid.
 • Je leest graag.
 • Je bent bereid om regelmatig en nauwkeurig te werken.
 • Je studeert graag en snel.

Daarna op onze school?

Latijn-moderne talen of humane wetenschappen vanuit wiskundige uitbreiding of basis. Latijn-wiskunde of wetenschappen-wiskunde vanuit wiskunde uitbreiding. Na de derde graad kun je verder studeren in diverse vormen van hoger onderwijs.

Profiel van de studierichting Latijn met STEM

Latijn met STEM

Er studeren minder leerlingen af voor wetenschappen en techniek dan de arbeidsmarkt nodig heeft.
Daarom startte de Vlaamse overheid een campagne voor STEM-richtingen.
STEM staat voor science, technology, engineering en maths.
Jongeren in het secundair onderwijs in contact brengen met een STEM-methodiek is een eerste stap om in de toekomst de juiste STEM-beroepen te kunnen invullen.

Je interesse?

Ben je geboeid door techniek en technologische toepassingen?
Wil je weten hoe wetenschappen, wiskunde, techniek en engineering samen hangen bij een bepaald concept?
Ben je iemand die graag onderzoekt en ontwerpt?
Werk je graag samen met anderen een project uit?
Heb je interesse voor maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen binnen en buiten de school?
Dan is STEM misschien iets voor jou.

Je talent?

 • Je hebt interesse voor wetenschappen.
 • Je bent wiskundig voldoende sterk.
 • Je houdt ervan om een probleem te verkennen, te analyseren en op te lossen.
 • Je houdt van denken, redeneren, modelleren en abstraheren.
 • Je onderzoekt en ontwerpt graag.
 • Je werkt graag in teamverband.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken.

Daarna op onze school?

Je volgt verder STEM-richtingen: wetenschappen-wiskunde (aso) of it & netwerken (tso).
Latijn-wiskunde of Latijn-moderne talen blijven mogelijk.
Je kan naar humane wetenschappen of economie mits een opstappakket. Na de derde graad kun je studeren in diverse vormen van hoger onderwijs.

Lessentabel Latijn zonder STEM
Latijn  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22**
Nederlands44
Frans43
Engels32
Duits01
Latijn44
Wiskunde55
Fysica22
Biologie11
Chemie11
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22*
Plastische Opvoeding10
Kunst- en cultuureducatie01
Informatica01
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)
** Nederlands of CLIL (Frans)
Lessentabel Latijn met STEM
Latijn  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22**
Nederlands44
Frans33
Engels32
Duits01
Latijn44
Wiskunde4*4*
Fysica11
Biologie11
Chemie11
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22*
Lichamelijke Opvoeding22
STEM vakken:
- Wiskunde
- Fysica
- Informatica
1*
1
2
1*
1
2
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)
** Nederlands of CLIL (Frans)

* wiskunde: de leerstofonderdelen van het leerplan wiskunde die stem-gerelateerd zijn, worden in het apart wiskunde-uur gegeven.