Profiel van de studierichting wetenschappen zonder STEM

Je interesse?

Je bent geboeid door wetenschappelijke verschijnselen? Hoe zit het menselijk lichaam in elkaar? Welke eigenschappen hebben chemische stoffen? Hoe verklaar je bepaalde natuurverschijnselen?

Misschien zijn de wetenschappen biologie, chemie en fysica iets voor jou! Je kan deze richting enkel volgen met een uitbreidingspakket wiskunde.

Je talent?

 • Je hebt interesse voor wetenschappen.
 • Je bent wiskundig voldoende sterk.
 • Je kunt abstract denken en verbanden leggen.
 • Je bewijst graag theorie via proeven en practica.
 • Je kunt precies waarnemen en nauwkeurig werken.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken.

Daarna op onze school?

Wetenschappen-wiskunde of humane wetenschappen. Economie-wiskunde of economie-moderne talen mits je een opstappakket economie volgt. Na de derde graad kun je verder studeren in verschillende vormen van hoger onderwijs.

Profiel van de studierichting wetenschappen met STEM

Wetenschappen met STEM

Er studeren minder leerlingen af voor wetenschappen en techniek dan de arbeidsmarkt nodig heeft.
Daarom startte de Vlaamse overheid een campagne voor STEM-richtingen.
Stem staat voor science, technology, engineering en maths.
Jongeren in het secundair onderwijs in contact brengen met een stem-methodiek is een eerste stap om in de toekomst de juiste STEM-beroepen te kunnen invullen.

Je interesse?

Ben je geboeid door techniek en technologische toepassingen?
Wil je weten hoe wetenschappen, wiskunde, techniek en engineering samen hangen bij een bepaald concept?
Ben je iemand die graag onderzoekt en ontwerpt?
Werk je graag samen met anderen een project uit?
Heb je interesse voor maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen binnen en buiten de school?
Dan is STEM misschien iets voor jou.

Je talent?

 • Je hebt interesse voor wetenschappen.
 • Je bent wiskundig voldoende sterk.
 • Je houdt ervan om een probleem te verkennen, te analyseren en op te lossen..
 • Je houdt van denken, redeneren, modelleren en abstraheren.
 • Je onderzoekt en ontwerpt graag.
 • Je werkt graag in teamverband.
 • Je bent bereid om regelmatig te werken.

Daarna op onze school?

Je volgt verder STEM-richtingen: wetenschappen-wiskunde (ASO) of it & netwerken (TSO).
Je kan ook nog naar economie of humane wetenschappen mits een opstappakket. Na de derde graad kun je studeren in diverse vormen van hoger onderwijs.

Lessentabel wetenschappen zonder STEM
Wetenschappen  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22**
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits01
Wiskunde55
Fysica22
Biologie22
Chemie22
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22*
Plastische Opvoeding10
Kunst- en cultuureducatie01
Informatica21
Economie01
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)
** Nederlands of CLIL (Frans)
Lessentabel wetenschappen met STEM
Wetenschappen  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22**
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits01
Wiskunde4*4*
Fysica11
Biologie22
Chemie22
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22*
Economie01
Plastische opvoeding10
Lichamelijke Opvoeding22
STEM vakken:
- Wiskunde
- Fysica
- Informatica
1*
1
2
1*
1
2
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)
** Nederlands of CLIL (Frans)

* wiskunde: de leerstofonderdelen van het leerplan wiskunde die stem-gerelateerd zijn, worden in het apart wiskunde-uur gegeven.