Overgang 4 naar 5

Jaarlijks organiseren wij voor alle leerlingen van het vierde jaar een infoavond over de verschillende studierichtingen van de derde graad. Je krijgt die avond een algemeen overzicht van de structuur en de eigenheid van de derde graad. Daarna stellen we de kerndoelen van de studierichtingen in onze school voor. Achteraf krijg je ook de gelegenheid om met de klas- en vakleraar of directeur te spreken.