Z2 in de 2de graad

De overgang van de eerste naar de tweede graad valt voor veel leerlingen zwaar.

Nu komt het erop aan om grotere pakken leerstof te verwerken, regelmatig te studeren, inzichten te kweken, structuren op te bouwen … Sommige leerlingen behalen, ondanks hun vele inspanningen, niet de gewenste resultaten. Anderen kunnen het niet opbrengen om dagelijks een aantal uren te studeren. Velen zijn nog op zoek naar de juiste studiemethode.

Als ouder weet je soms ook niet meer hoe je je kind nog beter kan begeleiden. Dan staat een team van leerkrachten voor jullie klaar om uw jullie kind te ondersteunen.

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen van de 2de graad doorstroomfinaliteit van 16.10u. tot 17.10u. in kleine groepjes schooltaken verwerken, studeren, lessen en taken voorbereiden…

De begeleidende leerkracht kijkt bij elke leerling in hun agenda wat er nog moet gebeuren. Hij spoort de leerling aan om goed door te werken en helpt hem een gepaste studiemethode te vinden.

Sommige leerlingen hebben baat bij het aanleren van algemene studievaardigheden zoals plannen en organiseren, geheugentraining, goede notities maken of omgaan met faalangst en examenstress.

Het grote voordeel is dat er telkens vakleerkrachten aanwezig zijn voor zowel wiskunde, taal of wetenschappen. Zo kan uw kind een leerkracht aanspreken om uitleg te vragen wanneer hij iets niet begrijpt of kan hij om hulp vragen bij het verbeteren van een toets of taak. We zijn echter geen naschoolse opvang. Wij bieden de tools, maar uw kind moet het waarmaken.