Breed evalueren

Evalueren is observeren en vaststellingen doen. Evalueren is een onderdeel van het leren en daarom een kernproces in elke school. Onze visie gaat ervan uit dat niet alleen de producten (toetsen, taken, examens) maar ook de processen (interactie tussen leraren en leerlingen, interactie tussen leerlingen onderling, zelfevaluatie leerlingen, omgaan met feedback) bijdragen tot het leer- en ontwikkelingsvermogen van elke jongere.

Evaluatie biedt de leerkracht informatie over het eigen didactisch handelen.  Het is mogelijk dat ook de leerkracht zijn didactiek bijstuurt op basis van de evaluatie van de leerlingen.

Evalueren doen we eigenlijk om te leren, op korte of op lange termijn.

Examens in 3 periodes

In de tweede graad zijn er voor de meeste vakken nog drie examenperiodes: net voor de kerstvakantie, net voor de paasvakantie en aan het einde van het schooljaar.

Een paar vakken werken met twee periodes (net voor de kerstvakantie en aan het einde van het jaar) of met permanente evaluatie.

Leerlingen leggen examens af in de voormiddag. In de namiddag is er tijd om te studeren, thuis of op school.