Groepsdagen 3de jaars

In de week voor de herfstvakantie vinden steeds onze groepsdagen voor het 3de jaar plaats. Elke klas heeft een groepsdag samen met de titularis. De dag heeft als doel om op een ludieke manier elkaar beter te leren kennen en om de klassfeer te bevorderen. De activiteiten worden begeleid door studenten van de lerarenopleiding (Hogeschool Vives).

Voor deze activiteit blijven we in Blankenberge: het strand, onze school, het BLOSO-centrum… zijn mogelijke locaties voor deze dag. Het programma bestaat uit sport, actieve spellen, groepsbevorderende opdrachten…

Leerlingen en leerkrachten denken meestal met plezier terug aan deze dag!

Groepsdagen 4de jaars

Warmhartig Barmhartig

Leerlingen zetten zich in voor het goede doel…

Elk jaar vindt voor de leerlingen van het vierde jaar een reflectiedag plaats. Leerlingen worden uitgedaagd om zich een volledige dag belangeloos in te zetten voor anderen. De zeven werken van barmhartigheid staan deze dag centraal.