ECO Skills

Het vak economie werd in het verleden niet in alle richtingen aangeboden. Toch vonden we het belangrijk dat alle leerlingen een basiskennis economie hebben. Onze school wachtte niet op de uitrol van de modernisering secundair onderwijs tweede graad om hier werk van te maken.

Onze leerkrachten economie  werkten in het verleden in samenspraak met Febelfin voor alle leerlingen van het derde of vierde jaar een aantrekkelijk project rond actuele economische thema’s uit. Leerlingen verkenden de problematiek van de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de inkomensongelijkheid, de vergrijzing, de migratie…

Deze lessen van de 21ste eeuw brachten hen niet alleen competenties voor het dagelijkse leven bij, maar konden ook inspirerend zijn voor hun verdere studiekeuze.

Met de uitrol van de modernisering secundair onderwijs in de tweede graad zullen we deze doelen o.a. kunnen realiseren binnen het vak MEAV.