Profiel van de studierichting

Je profiel

  • Hou je van economie?
  • Wil je weten hoe ondernemingen functioneren?
  • Kijk je ernaar uit om te ontdekken hoe producenten en consumenten zich gedragen?
  • Wil je je verdiepen in internationale handel en economie?
  • Heb je interesse voor de maatschappelijke context van economie?

Dan is bedrijfswetenschappen misschien iets voor jou!

Je talent

  • Je hebt interesse voor economische problemen en de effecten hiervan op onze maatschappij.
  • Je kan goed informatie structureren en verwerken.
  • Je kan logisch en kritisch nadenken.
  • Je kan goed en grondig reflecteren over de economie.
  • Je bent bereid om je regelmatig toe te spitsen op de economische wereld.

Wat erna?

Bedrijfswetenschappen

Lessentabel
Bedrijfswetenschappen
3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits01
Wiskunde44
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde1*1
Geschiedenis22
Economie66
Informaticawetenschappen11
Lichamelijke Opvoeding22
ICT11
Artistieke vorming10
Carrousel11
TOTAAL3232
* Nederlands of CLIL (Engels)