Handel of Ondernemen & IT (nieuwe benaming)

Profiel van de studierichting

Je interesse?

De wereld van de reclame en marketing boeit je. Je wil leren hoe een bedrijf administratief werkt. Je ziet informatica als een ideaal hulpmiddel daartoe. Je wil leren hoe een boekhouding werkt.

Je talent?

  • Je hebt aanleg voor wiskunde.
  • Je bent voldoende onderlegd in talen.
  • Je kan nauwkeurig werken.
  • Je bent bereid om individueel en in groep te werken.

Daarna op onze school?

Je kan alle richtingen van de derde graad tso studiegebied handel uit: marketing & ondernemen (handel), accountancy & IT (boekhouden-informatica) of IT & netwerken (informaticabeheer).

De minst logische, maar mogelijke overgang is die naar office management & communicatie (secretariaat-talen).

Waarom kiezen voor ondernemen & IT?

Binnen de economische vakken en de IT-vakken krijgen de leerlingen heel wat kennis mee. We kiezen ervoor om dit nog heel wat te verruimen door:
–    in te tekenen op vernieuwende en innoverende onderwijsprogramma’s;
–    bedrijven te bezoeken en sprekers uit de bedrijfswereld uit te nodigen;
–    projectmatig te werken en kennis te delen.

We werken met de leerlingen ook rond vernieuwende en innovatieve projecten. Zo maakt de school sinds 2016 deel uit van het gloednieuwe programma voor het onderwijs: ‘Everyone Can Code” . Coderen wordt hoe langer hoe belangrijker in onze samenleving en een nieuwe vorm van geletterdheid die elke leerling zou moeten bezitten. Door deel te nemen aan dit programma bereiden, brengen we onze leerlingen er nu al in contact mee.

De leerlingen moeten heel wat kennis en vaardigheden bezitten om klaar te zijn voor jobs die vandaag binnen de economische wereld en de IT-wereld nieuw zijn of zelfs nog niet bestaan. Regelmatig zijn er didactische uitstappen gepland of nodigen we sprekers uit om alles af te toetsen aan de nieuwe tendensen in onze samenleving.

Voorbeelden:
–    een bedrijfsbezoek naar Coca Cola om het productieproces te bekijken en de economische begrippen profit, planet en people te kaderen;
–    een fieldtrip in de Apple Store en de Nespresso Boutique;
–    initiatieven van Unizo bezoeken zoals Ontdek de container (nieuwe vormen van shoppen);
–    externe spreker Kirsten Willem (oud-leerling) spreekt over marketingstrategie en het creëren van een duurzaam merk: Club Brugge.

Door de vakken niet altijd niet los van elkaar te zien laten we leerlingen projectmatig werken en kennis delen.

Leerlingen werken grotere projecten uit waarbij ze de kennis uit informatica onmiddellijk koppelen aan bedrijfseconomische kennis. Door dit te doen verdiepen ze zicht in de economie, maar willen ze hun gecreëerd IT-materiaal nog verbeteren en gaan ze op zoek naar gevorderde toepassingen binnen informatica.

Naast het projectmatig werken vinden we het belangrijk dat leerlingen hun kennis delen. Aan de hand van ECOSKILLS (waarin ze economische onderwerpen uitleggen aan leerlingen die geen economie in de opleiding hebben) en IT-sessies voor ouders, grootouders moeten de leerlingen als expert aan de slag.

Lessentabel
Ondernemen & IT  
3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels22
Wiskunde44
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Informatica33
Bedrijfseconomie66
STEM vakken:
- Wiskunde*
- Informatica*
- Natuurwetenschappen*
22
Lichamelijke Opvoeding22
TOTAAL3333

* In wiskunde en informatica zijn er onderdelen die een praktische toepassing kennen vanuit bijvoorbeeld natuurwetenschappen. In de aparte STEM-uren werken de leerlingen aan projecten waar de linken tussen deze drie vakken concreet worden gemaakt.