Profiel van de studierichting

JE PROFIEL?
►     Heb je interesse in (bedrijfs)economie?
►     Boeit de internationale handel je?
►     Ben je benieuwd hoe internationaal goederenverkeer georganiseerd wordt?
►     Wil je weten wat logistiek allemaal inhoudt?
►     Wil je uitpluizen hoe verschillende vervoerswijzen op mekaar afgestemd worden?

Dan is de richting internationale handel en logistiek misschien iets voor jou!

JE TALENT?
►     Je hebt een algemene interesse in (internationale) economische actualiteit.
►     Je bent geboeid door de internationale context waarin ondernemingen actief zijn.
►     Je hebt belangstelling voor de goederen- en documentenstroom via diverse transportmiddelen.
►     Je bent taalvaardig en communicatief.

WAT ERNA?
►     Professionele bachelor, bij voorkeur in een economisch of sociaal studiegebied (o.a. bedrijfsmanagement, onderwijs, …).
►     Graduaatsopleiding (o.a. graduaat transport en logistiek).
►     Se-n-Se:  éénjarige opleiding tma (transport management assistant).

Lessentabel
Internationale handel en logistiek
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands33
Frans32
Engels23
Duits22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Internationale handel en logistiek
(incl. werkplekleren)
1111
Lichamelijke Opvoeding22
Wijs in...11
TOTAAL3232