Wat na het secundair onderwijs?

Een goede keuze maken na het secundair onderwijs is niet altijd even eenvoudig. We willen je daar dan ook zo goed mogelijk op voorbereiden. De school neemt hiertoe verschillende initiatieven in de loop van het zesde jaar. We nodigen elk jaar een spreker uit  die een uiteenzetting geeft over het hoger onderwijs. Alle zesdejaars brengen een bezoek aan de studie-informatiedag (SID-in). Verder nodigen we ook oud-leerlingen uit tijdens onze jaarlijkse oud-leerlingenavond. Je kan dan op een informele manier in gesprek gaan met oud-leerlingen die verder studeren of gestudeerd hebben. Tot slot voorzien we een oudercontact waarin het advies van de klassenraad wordt meegedeeld en toegelicht.

De website Onderwijskiezer geeft je alvast meer informatie over de verschillende bestaande studierichtingen.