Leren leren
Je hebt kennis nodig om de dingen en de mensen rondom je te begrijpen, om de wereld te verkennen en om er later je verantwoordelijkheid in te nemen.

Onze leraren zijn deskundigen die op een professionele manier hun kennis met je willen delen.

Bij het realiseren van leerplandoelen en eindtermen vertrekken ze vanuit de leerling.

Onze leraren houden rekening met jouw talenten. Hoe verschillend de beginsituatie ook is, elke leerling willen ze uitdagen om vooruit te gaan. Steeds zullen ze zoeken om de lat net hoog genoeg te leggen zodat je de grens van je eigen mogelijkheden met plezier verlegt.