Leren binnen en buiten de school
Leren kan best aangenaam zijn. Vooral als je kan vertrekken van een krachtige leeromgeving die aansluit bij jouw leefwereld en die oog heeft voor de noden van de samenleving. Via klassieke en moderne media ontwikkel je kennis, vaardigheden en attitudes voor je verdere studies of je werkomgeving. Ook contacten met bedrijven of mensen buiten de school helpen je hierbij.