Stages

De studenten gaan in totaal 7 weken op stage: een periode van 4 weken voor de kerstvakantie, en een periode van 3 weken voor de paasvakantie.
De stageplaatsen worden vastgelegd in overleg met de stagebegeleidster. Hierbij wordt rekening gehouden met het profiel en de interesses van de student, maar ook met de woonplaats en bereikbaarheid.