Erasmus+ project: LOGIPRO

In januari 2022 startte onze school met dit nieuwe ambitieuze project dat wordt gecoördineerd door de VZW Connectief. Het project beoogt de ontwikkeling van een werkgebaseerd leerprogramma dat Europese studenten voorbereidt op een geavanceerde logistieke opleiding in het hoger onderwijs of op een baan binnen een logistiek bedrijf. Hiervoor wil men de methode van een “Virtuele oefenfirma” inzetten.
Via dit Logipro project wordt getracht de discrepantie te verkleinen tussen de vaardigheden die studenten leren en de vaardigheden waaraan de sector behoefte heeft.

Het project verloopt in verschillende fasen waarbij volgende targets worden nagestreefd:

  • onderzoek naar beroepskwalificaties en haalbare functiedoelen
  • definitie van de door het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt vereiste vaardigheden
  • creëren van een virtuele oefenfirma voor logistiek inclusief integratie van software en hulpmiddelen
  • opzetten van enkele pilootprojecten virtuele oefenfirma
  • opleiding voor leerkrachten

De partners in dit project zijn:

Coördinator:

CONNECTIEF vzw – COFEP Belgium www.cofep.be

Partners:

PEN WORLDWIDE EV Germany www.penworldwide.org
FUNDACIO PRIVADA INFORMINSTITUT PER A LA FORMACIO DE JOVES VERS L’ADMINISTRACIO D’EMPRESES Spain www.inform.es
HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN HOWEST Belgium www.howest.be
SINT-JOZEF SINT-PIETER Belgium www.sjsp.be
INSTITUT EL CALAMOT Spain www.ieselcalamot.com

 

it project loopt tot 31/12/2023.
Hier vindt u ook meer uitleg over Logipro.