Onderwijsaanbod

Als je na het succesvol afronden van de 1ste graad (a-stroom) kiest voor een studierichting uit de dubbele finaliteit  dan zijn volgende  trajecten mogelijk.  Je kan meteen aan de slag in het werkveld. Maar deze studierichtingen bereiden ook voor op een opleiding professionele bachelor aan de hogeschool,  een graduaatsopleiding, een HBO5-opleiding  of een éénjarige Se-n-Se opleiding als opstap naar tewerkstelling.

Voor het schooljaar 2021 – 2022 kunnen onze leerlingen van het 2de jaar binnen onze school kiezen voor één van volgende studierichtingen in het 3de jaar:

  • bedrijf en organisatie
  • maatschappij en welzijn.

Je vindt op deze webpagina de link naar de info over deze studierichtingen.

Ook vind je er al de lessentabellen terug voor het 4de jaar. Deze gaan pas in voege in schooljaar 2022 – 2023. Volgend schooljaar gaat de modernisering immers enkel in in het 3de jaar.

Zit je op dit ogenblik in het 3de jaar en ben je op zoek naar informatie rond de studierichtingen die we volgend schooljaar aanbieden in het 4de jaar tso, dan vind je dat terug in onze schoolbrochure 2020 op de pagina’s 34 tot 36.