Profiel van de studierichting

Je profiel

  • Heb je interesse in het bedrijfsleven?
  • Wil je uitpluizen hoe ondernemingen functioneren en zich organiseren?
  • Wil je de economische inzichten onmiddellijk in de praktijk brengen?
  • Droom je ervan om bedrijven te ondersteunen op administratief en commercieel vlak?
  • Wil je alles weten over de werking van boekhouden?

Dan is bedrijf en organisatie misschien iets voor jou!

Je talent

  • Moderne talen liggen je.
  • Je kan nauwkeurig werken.
  • Je bent bereid om individueel en in groep aan de slag te gaan.
  • Je hebt aanleg voor informatica.
  • Je gaat snel aan de slag met opgedane kennis.

Wat erna?

Bedrijfsorganisatie
Commerciële organisatie
Internationale handel en logistiek

Lessentabel
Bedrijf en organisatie
3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Duits01
Wiskunde33
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Bedrijfseconomie89
ICT22
Lichamelijke Opvoeding22
Artistieke vorming10
Carrousel11
TOTAAL3232