Profiel van de studierichting

JE PROFIEL?
►     Blijven de klassieke taal en cultuur je interesseren?
►     Hou je ervan om teksten te lezen en te analyseren?
►     Wil je de antieke cultuur en samenleving ten gronde leren kennen?
►     Heb je interesse in wiskunde in zijn diverse facetten en ben je hier ook goed in?

Dan is de richting Latijn-wiskunde misschien iets voor jou!

JE TALENT?
►     Je hebt een brede taalkundige en literaire belangstelling.
►     Je bent bereid om te lezen en je leest graag.
►     Je houdt van geschiedenis en cultuur.
►     Je hebt een analytisch vermogen.
►     Je hebt aanleg voor wiskunde.
►     Je kunt abstract denken.
►     Je kunt nauwkeurig werken.
►     Je hebt een kritische ingesteldheid.
►     Je hebt doorzettingsvermogen.
►     Je bent bereid om regelmatig en zelfstandig te studeren

WAT ERNA?
Je kan de keuze maken tussen diverse professionele en academische bachelor- en masteropleidingen. Voor richtingen met talen en wiskunde ben je bijzonder voorbereid, maar ook rechten vormen een nauwe aansluiting bij je voorkennis.

Lessentabel
Latijn-wiskunde
5de jaar6de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Wiskunde66
Biologie11
Chemie22
Fysica12
Aardrijkskunde11
Geschiedenis22
Latijn53
Lichamelijke Opvoeding22
Wijs in...11
Modules01
TOTAAL3232