Vrije ruimte: modules en projecten

Wat?

In de derde graad krijg je in elk jaar 2 uur per week de kans om extra kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen als voorbereiding op je hogere studies. Je kan de uren ofwel in een blok van 2 uur of apart in 2 keer 1 uur met verschillende inhouden invullen.

Vakmodules

De vakmodules zorgen ofwel voor de aanvulling van een vak (bv. Duits als je dit niet in je gewone programma hebt) of voor een uitbreiding van een vak (bv. wiskunde voor leerlingen uit wetenschappen-wiskunde). In de modules onderzoekend leren kunnen leerlingen van 5 en 6 aso STEM-projecten realiseren.

Vakoverschrijdende projecten

In de vakoverschrijdende projecten maak je kennis met die domeinen in de samenleving waar elke burger mee te maken heeft: politiek, recht, economie, gezondheid, …

Waarom moeten we stemmen? Hoe vul ik mijn belastingbrief in? Wat kunnen we doen tegen armoede? Moet er geld voor kunst zijn? Hoe werkt ons rechtssysteem? Hoe houd ik mezelf (fysiek en mentaal) gezond? 

Je leest informatie rond een domein. Opzoeken, verwerken en kritisch beoordelen. Wat leert je de praktijk van je domein? Je deelt conclusies op een creatieve manier met je klasgenoten.

 

Overzicht projecten en modules 5 aso
Semester 1
 • Anatomie & fysiologie – jaarmodule
 • Duits 1
 • Economie: oprichten mini-onderneming – jaarmodule
 • Media: kennismaken met cultuur in het algemeen en film in het bijzonder
 • Onderzoekend leren in wetenschappen 1
 • Politiek
 • Programmeren 1
 • Spaans 1
 • Tutorlezen – jaarmodule
 • Wiskunde 3+1 – jaarmodule
 • Wiskunde remediëring bij 6 uur wiskunde – jaarmodule
Semester 2
 • Anatomie & fysiologie – jaarmodule
 • Duits 2
 • Economie: oprichten mini-onderneming – jaarmodule
 • Onderzoekend leren in wetenschappen 2
 • Recht
 • Programmeren 1
 • Spaans 1
 • Tutorlezen – jaarmodule
 • Wiskunde 3+1 – jaarmodule
 • Wiskunde remediëring bij 6 uur wiskunde – jaarmodule
Overzicht projecten en modules 6 aso
Semester 1
 • Anatomie & fysiologie – jaarmodule
 • Duits 1
 • Economie: oprichten mini-onderneming – jaarmodule
 • Media: kennismaken met cultuur in het algemeen en film in het bijzonder
 • Onderzoekend leren in wetenschappen 1
 • Politiek
 • Programmeren 1
 • Spaans 1
 • Tutorlezen – jaarmodule
 • Wiskunde 3+1 – jaarmodule
 • Wiskunde 6+2 – jaarmodule
Semester 2
 • Anatomie & fysiologie – jaarmodule
 • Duits 2
 • Economie: oprichten mini-onderneming – jaarmodule
 • Onderzoekend leren in wetenschappen 2
 • Recht
 • Programmeren 1
 • Spaans 1
 • Tutorlezen – jaarmodule
 • Wiskunde 3+1 – jaarmodule
 • Wiskunde 6+2 – jaarmodule
Inhouden vrije ruimte in 5 en 6 aso

In deze brochure vind je meer info over de inhoud van de verschillende modules.