STEM in derde graad ASO

Je hoorde al over het begrip STEM@school? STEM is een letterwoord dat vier domeinen omvat: science, technology, engineering en mathematics. De Vlaamse overheid zet in op STEM omdat ze meer jongeren met wetenschappelijke, technische en technologische studies en beroepen wil laten kennismaken. Ook onze school wil jongeren laten proeven van stem-projecten. Met de aangeboden projecten willen we vooral de wetenschappelijke en technische vaardigheden van uw kind prikkelen.

In de 3de graad ligt de focus van STEM bij de richtingen met een wetenschaps-  of wiskundecomponent in hun richting (wetenschappen-wiskunde, Latijn-wiskunde, economie-wiskunde).

Er wordt goed uitgekeken naar STEM-opdrachten georganiseerd door verschillende universiteiten, hogescholen, overheidsinstellingen …

Op die manier hebben onze leerlingen van de derde graad reeds deelgenomen aan volgende STEM-projecten.

  • Een fotonicashow georganiseerd door de VUB. Het project kadert binnen het ‘Internationaal jaar van het licht’.
  • Er werd deelgenomen aan de ‘Biowiskundedag’ georganiseerd door UGent. Hierbij lag de klemtoon op het leren programmeren van dagdagelijkse problemen. Bv. Hoe gaan industriële mixers van Procter en Gamble te werk om shampoos en douchegels te mengen met telkens dezelfde kwaliteit of het effect van wachtbekkens op de voortplanting van karpers in de Schelde of het influent versus effluent in de waterzuiveringsinstallatie met alle biochemische processen in rekening …
  • De leerlingen van 6WW konden een dag meewerken in het genomicalabo van mariene biologie aan de KULeuven om na te gaan of de vis in een restaurant al dan niet gefraudeerd werd. Hierbij konden de leerlingen allerlei moderne moleculaire technieken uitvoeren. Deze dag werd ons mogelijk gemaakt dankzij het VLIZ (Vlaams Instituut van de Zee).