Onderwijsaanbod

Na het succesvol afronden van de 1ste graad (a-stroom), kan je in de 2de graad kiezen voor een studierichting uit de doorstroomfinaliteit. In die tweede graad is er nog een grote gemeenschappelijkheid in de studierichtingen.
 Je competenties en je interesse vormen de basis voor een specialisatie in de 3de graad. Studierichtingen uit de finaliteit doorstroom bereiden voor op verder studeren. Zowel een academische bachelor aan de universiteit als een professionele bachelor aan de hogeschool zijn mogelijk. De richtingen in de finaliteit doorstroom bereiden m.a.w. voor op een brede waaier van bachelors.

Voor het schooljaar 2021 – 2022 kunnen onze leerlingen van het 2de jaar binnen onze school kiezen voor één van volgende studierichtingen in het 3de jaar:

  • bedrijfswetenschappen
  • humane wetenschappen
  • Latijn
  • moderne talen
  • natuurwetenschappen.

Je vindt op deze webpagina de link naar de info over deze studierichtingen.

Ook vind je er al de lessentabellen terug voor het 4de jaar. Deze gaan pas in voege in schooljaar 2022 – 2023. Volgend schooljaar gaat de modernisering immers enkel in in het 3de jaar.

Zit je in het 3de jaar en ben je op zoek naar informatie rond de studierichtingen die we volgend schooljaar aanbieden in het 4de jaar aso, dan vind je dat terug in de schoolbrochure 2020 op de pagina’s 24 tot 30.