Erasmus+

Sint-Jozef Sint-Pieter gaat al lang internationaal. Met de regelmaat van de klok ontvangen we leerlingen en leerkrachten uit verschillende Europese landen en laten we ook onze leerlingen hun vleugels uitslaan.

 

In bso werd het project Mind D Gap (2018-2020) ondertussen afgewerkt. 12 jongeren uit Hongarije, Zweden, Frankrijk, Italië en België werkten per uitwisselingsmoment rond gendergelijkheid. Naast de inhoudelijke discussies leerden leerlingen ook de cultuur van de andere scholen kennen. Uitwisselingen met het buitenland geven leerlingen ook de spreekdurf om met jongeren die ze niet kennen in een andere taal te communiceren.

Vind hier een verslagje van hun ervaringen

 

Ondertussen werd voor de leerlingen van bso voor de komende twee schooljaren al een nieuw project goedgekeurd. Als coördinatoren dienden we vorig schooljaar zelf een aanvraag in voor een project rond het effect van sociale media op mentale gezondheid van jongeren.

 

Ook in de 3de graad aso en tso lopen gelijkaardige projecten.

China

Hou je van een uitdaging? Interesse in een andere cultuur?  Het stadsbestuur van Blankenberge heeft een samenwerkingsakkoord ondertekend met het Fengtai District in Beijing. Alle leerlingen van het 4de en 5de jaar komen in aanmerking om deel te nemen aan een uniek studentenuitwisselingsprogramma. Je bent te gast bij een Chinees gastgezin. Zo leer je de traditionele gebruiken, de Chinese cultuur en de specifieke Chinese keuken van dichtbij kennen. Zelf krijg je later dan ook een Chinese jongere op bezoek zodat ook hij/zij onze cultuur leert kennen.

Connect-ID

Onder de titel In a world so connected, why do we feel so alone gaan we met ons project op zoek naar de link tussen o.a. eenzaamheid, depressie, verstoord lichaamsbeeld en de digitale wereld waarin onze jongeren zich elke dag opnieuw bevinden. We willen met ons project alles op alles zetten om jongeren weerbaarder te maken in de huidige digitale wereld en hen leren sociale media te gebruiken als een tool in plaats van een domper op hun eigenwaarde.

 

Voor dit project kozen we ervoor samen te werken met een school uit Hongarije en een school uit Zweden, Beide landen zit boven het Europese gemiddelde wat mentale problemen bij jongeren betreft. We willen onze jongeren van vandaag via ons project helpen om internationale banden te smeden, onderzoek te doen en handvaten laten creëren om niet alleen hen, maar ook vele andere jongeren opnieuw écht in connectie met elkaar te laten treden, met een realistische kijk op zichzelf, op elkaar en op de moderne wereld.