Politiek debat

Onze school organiseert elke twee jaar (of in functie van nakende verkiezingen) een politiek debat.

Lokale politici van elke politieke partij gaan in debat met elkaar rond actuele thema’s. Professionele moderatoren (politiek journalisten Lieven Verstraete en Marc Vandelooverbosch…) confronteren de deelnemers met vragen die door de leerlingen van het zesde en zevende jaar worden opgesteld.

Het politiek debat wil de leerlingen enerzijds initiëren in de politieke standpunten van de verschillende politieke partijen, anderzijds laten nadenken over hun eigen politieke overtuiging. Doel is de leerlingen te vormen tot kritische burgers die bereid zijn hun verantwoordelijkheid in de samenleving op te nemen.

Cultuureducatie
We willen leerlingen van de derde graad laten proeven van de brede waaier aan culturele initiatieven die er zijn. Binnen deze context kiezen we ervoor om het vijfde jaar een toneelvoorstelling aan te bieden in samenwerking met het Cultuurcentrum van Blankenberge. Deze activiteit wordt grondig voorbereid in klas en krijgt ook nog een zinvolle naverwerking.
Geestelijke gezondheidszorg
Jaarlijks nodigen wij de medewerkers van Geestelijke gezondheidszorg regio Oostkust uit om een workshop te geven omtrent geestelijke gezondheid/psychiatrie en het doorbreken van het hedendaagse taboe daaromtrent. Dit is gelinkt aan het landelijk project ‘Te Gèk !?’. De workshop heeft tot doel om sensibiliserend te zijn omtrent het thema geestelijk gezondheid en studenten te informeren over laagdrempelige/toegankelijke organisaties en voorzieningen die binnen de sector actief zijn.