Junior College

Junior College is een initiatief van de KU Leuven en KU Leuven KULAK om wetenschap op hoog niveau tot in de klas te brengen. Recente academisch-wetenschappelijke inzichten verdiepen de inhoud van bestaande vakken. De leerlingen worden uitgedaagd om hun intellectuele grenzen te verkennen en hun belangstelling voor wetenschap en onderzoek te exploreren. Ze leren zichzelf, hun interesses en hun eigen potentieel beter inschatten. Junior College wil zo een brug slaan tussen het laatste jaar van het secundair onderwijs en de universiteit en de studiekeuzebekwaamheid bevorderen.

Met de keuze voor de module Taal willen we alle leerlingen van 6 ASO die allemaal talen in hun basispakket hebben, aantonen dat talen ook voorwerp van wetenschappelijk onderzoek kunnen zijn en dat de manier waarop talen op academisch niveau gedoceerd worden, verschilt van hoe een taal in het secundair onderwijs benaderd wordt. We hopen zo de leerlingen te prikkelen zodat ze bij hun verdere studiekeuze ook de tak talen in overweging nemen.

Meer concreet wil het Junior College Taal leerlingen van het secundair onderwijs laten kennismaken met drie verschillende disciplines: literair-wetenschappelijk onderzoek, taalkundig onderzoek en communicatieweten- schappelijk onderzoek. De leerlingen krijgen tijdens de lessen Nederlands af en toe les uit één van deze modules,  en worden daar ook op geëvalueerd, aangezien veel lessen ook aansluiten bij de leerplandoelstellingen voor het vak Nederlands.

Naast de module taal kunnen leerlingen nog een ander domein kiezen dat aanleunt bij hun eigen studierichting of hun toekomstige studiekeuze.
Tenslotte is Junior College ook de manier bij uitstek om leerlingen kennis te laten maken met de universiteit, zijn aula’s, zijn professoren en de unieke manier van lesgeven.