Erasmus+

Sint-Jozef Sint-Pieter gaat al lang internationaal. Met de regelmaat van de klok ontvangen we leerlingen en leerkrachten uit verschillende Europese landen en laten we ook onze leerlingen hun vleugels uitslaan.

De aso-leerlingen zullen, na een coronaproof startschot, opnieuw internationaal aan de slag gaan. Dit wordt de vierde keer dat onze school in zee gaat met partnerscholen uit Duitsland, Italië, Luxemburg, Spanje en Zweden. Dit keer doen we dat onder de titel Building up our common future – dreaming the world of tomorrow.

Onze leerlingen leven in een wereld die razendsnel verandert. Ze voelen zich vaak verloren in de huidige samenleving en worden overweldigd door een overdaad aan informatie. Dit kan leiden tot een gebrek aan vertrouwen in gevestigde instellingen, in de samenleving en zelfs in de toekomst. Ons project heeft tot doel het initiatief en het reactievermogen van leerlingen bij sociale kwesties te vergroten. Daarnaast hopen we ze ook aan te zetten tot een actieve(re) deelname aan de samenleving. We willen hiermee hun vertrouwen in de toekomst versterken. In dit project zullen thema’s zoals klimaatverandering, de kracht van democratie en de media onder de loep genomen worden.
Het project zal drie schooljaren bestrijken.

Ook in de 3de graad bso en tso lopen gelijkaardige projecten.

Memorial Garden

Onze school kreeg de kans om samen met een partnerschool uit Londen te werken aan een project waarin de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog centraal staat. De Londense school kwam een aantal waardevolle oorlogssites in Vlaanderen bezoeken. Een aantal leerlingen van onze school maakte deel uit van de Vlaamse delegatie in Londen. Zij waren aanwezig bij de opening van de Memorial Garden of herinneringstuin ter nagedachtenis van de vele soldaten die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Voorleesproject: 5 voor 5
In het vijfde jaar krijg je de kans om een voorleessessie uit te werken voor de leerlingen van het vijfde leerjaar basisonderwijs. In groepjes van vier of vijf bereid je deze voorleessessie voor in de lessen Nederlands. Eerst en vooral lees je voor uit een themaboek van de jeugdboekenweek, daarna verzorg je een activiteit die aan dit boek gekoppeld is. Misschien kwam je zelf al eens langs op onze school om van zo’n voorleessessie te genieten. Nu is het jouw beurt om de vijfdejaartjes een onvergetelijke ochtend aan te bieden.
China

Hou je van een uitdaging? Interesse in een andere cultuur? Het stadsbestuur van Blankenberge heeft een samenwerkingsakkoord ondertekend met het Fengtai District in Beijing. Alle leerlingen van het 4de en 5de jaar  komen in aanmerking om deel te nemen aan een uniek studentenuitwisselingsprogramma. Je bent te gast bij een Chinees gastgezin. Zo leer je de traditionele gebruiken, de Chinese cultuur en de specifieke Chinese keuken van dichtbij kennen. Zelf krijg je later dan ook een Chinese jongere op bezoek zodat ook hij/zij onze cultuur leert kennen.

Nijvel

De leerlingen van 5 humane wetenschappen hebben een uitwisselingsproject met leeftijdsgenoten van Nijvel. Tijdens de excursies verdiepen ze zich in maatschappelijk actuele thema’s rond milieu en duurzaam ondernemen. Kennis maken met lokale kunst- en cultuurprojecten flankeren de thematische dossiers. De uitwisseling wil eveneens sociale integratie en kennis van de andere landstaal bevorderen.