Politiek debat

Onze school organiseert elke twee jaar (of in functie van nakende verkiezingen) een politiek debat.

Lokale politici van elke politieke partij gaan in debat met elkaar rond actuele thema’s. Professionele moderatoren (politiek journalisten Lieven Verstraete en Marc Vandelooverbosch…) confronteren de deelnemers met  vragen die door de leerlingen van het zesde en zevende jaar worden opgesteld.

Het politiek debat wil de leerlingen enerzijds initiëren in de politieke standpunten van de verschillende politieke partijen, anderzijds laten nadenken over hun eigen politieke overtuiging. Doel is de leerlingen te vormen tot kritische burgers die bereid zijn hun verantwoordelijkheid in de samenleving op te nemen.

Cultuureducatie
We willen leerlingen van de derde graad laten proeven van de brede waaier aan culturele initiatieven die er zijn. Binnen deze context kiezen we ervoor om het vijfde jaar een toneelvoorstelling aan te bieden in samenwerking met het Cultuurcentrum van Blankenberge. Het zesde jaar krijgt een auteurslezing in samenwerking met de bibliotheek van Blankenberge. Beide activiteiten worden grondig voorbereid in klas en krijgen ook nog een zinvolle naverwerking.

Volledig op vrijwillige basis is er ook ieder jaar de ‘Boekenbende’. Dit initiatief heeft als doel het leesplezier aan te wakkeren. Tweemaal per jaar wordt een boek opgegeven, waarover dan op een avond in de Literatuurkamer van de bibliotheek door leerlingen en leerkrachten van gedachten wordt gewisseld. Auteur Christophe Vekeman is peter van dit project; hij begeleidt elke sessie met nieuwe inzichten en veel leeservaring.

Museumbezoek
Omdat kunst een belangrijke uiting is van onze menselijke cultuur én omdat kunst niet altijd even gemakkelijk te doorgronden valt, brengen we met onze laatstejaars aso & tso jaarlijks een deskundig geleid bezoek aan een belangrijk museum.

Tijdens de voorbije jaren zijn er klasbezoeken georganiseerd aan Mu.ZEE in Oostende, het Groeningemuseum in Brugge, het MSK (Museum voor Schone Kunsten) en het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) in Gent.

Native speakers
Leerlingen in de derde graad zijn in staat om taal op een abstracter niveau te bestuderen. Leerlingen leren doeltreffend en accuraat hun communicatie te verhogen. Daarnaast proberen leerkrachten ook hun nieuwsgierigheid naar andere culturen aan te wakkeren. Dit gebeurt door voortdurend in de vreemde taal te communiceren.

Om deze doelstellingen te bereiken, nodigen we elk jaar een native speaker op onze school uit. Door confrontatie met native speakers leren de leerlingen hun verworven vaardigheden in de praktijk om te zetten. Een van onze gastsprekers is David Chan. David Chan, een voormalige leerkracht Engels uit Groot-Brittannië, weet onze leerlingen keer op keer te inspireren met zijn poetry sessions. Tijdens deze twee uur durende workshop daagt hij jongeren uit om de Shakespeare in zichzelf naar boven te brengen. Aan het einde van de workshop staat iedereen versteld van de dichter in zichzelf.

Filosofieonderwijs

Onze school heeft een lange traditie van filosofieonderwijs. Al meer dan dertig jaar maakt het vak filosofie deel uit van ons aanbod. 

Ondernemer in de klas
Elk schooljaar neemt onze school deel aan het project Ondernemers voor de Klas, een initiatief van Vlajo over het belang van ondernemerschap.

Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruitzicht krijgen onze leerlingen van de derde graad een antwoord op belangrijke vragen zoals: wat verwachten bedrijven van afgestudeerden, welke vaardigheden zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien en wat betekent ondernemerschap en ondernemer zijn nu precies?

Vlajo wil met dit initiatief het wederijds begrip tussen werkgevers en toekomstige werknemers vergroten en een positieve beeldvorming over ondernemerschap bij jongeren creëren. Daarnaast wil Vlajo met dit initiatief ondernemende jongeren warm maken om een eigen onderneming op te starten.

Op onze school konden we reeds Xavier Vanneste verwelkomen, zaakvoerder van Brouwerij De Halve Maan, Rik Van Schoors, Director Digital Channels Management at BNP Paribas Fortis, Anja Coppin, zaakvoerster van A. Coppin & Partners, …

Geestelijke gezondheidszorg
Jaarlijks nodigen wij de medewerkers van Geestelijke gezondheidszorg regio Oostkust uit om een workshop te geven omtrent geestelijke gezondheid/psychiatrie en het doorbreken van het hedendaagse taboe daaromtrent. Dit is gelinkt aan het landelijk project ‘Te Gèk !?’. De workshop heeft tot doel om sensibiliserend te zijn omtrent het thema geestelijk gezondheid en studenten te informeren over laagdrempelige/toegankelijke organisaties en voorzieningen die binnen de sector actief zijn.
Gastspreker Frans Van Daele
Ambassadeur Frans Van Daele geeft onze laatstejaarsleerlingen een lezing over de bewegingen in Europa vandaag. Dat deze eminente spreker een oud-leerling van onze school is, kleurt de ontvangst persoonlijk.
Acoustic Power
Onze school werkt samen met het concertgebouw Brugge om leerlingen van 5 humane wetenschappen met een workshop en een concert te laten proeven van het eigentijdse, het originele en de power van klassieke muziek.
Latijn: dode taal of springlevend?
Leerlingen die Latijn volgen, krijgen regelmatig de kans om een lezing of een optreden of een tentoonstelling bij te wonen waar een verwijzing zit naar hun leerstof. Waar kan dat over gaan? Een lezing over dagelijkse taal met regelrechte roots in het Latijn. Een optreden onder leiding van Elly Aerden met mix van fado, pop, chanson en jazz bij teksten van Catallus en Martialis over geluk, liefde, hoogmoed en melancholie. Latijn als universele taal om menselijke emoties te vertolken.