A-stroom

Alle leerlingen met een getuigschrift van het gewoon basisonderwijs kunnen starten in het eerste leerjaar A. We helpen je om de stap naar het secundair onderwijs zo soepel mogelijk te maken en we bouwen verder op wat je al kent en kan.

Grote en ingrijpende keuzes laten we je nog niet maken. Daar krijg je bij ons de tijd voor. We bouwen vooral voort op je algemene vorming.

Een week bestaat uit 33 lesuren van 50 minuten en dat pakket wordt als volgt ingedeeld.
Het basispakket: dit is het grootste en gemeenschappelijke deel – voor 28 lesuren per week. Hierin moet je geen keuzes maken. Binnen de algemene vakken houden we rekening met de onderlinge verschillen tussen leerlingen. Sterke leerlingen worden uitgedaagd, de zwakkeren worden ondersteund. Alle leerlingen op onze school kunnen rekenen op een degelijke basisvorming en beëindigen met succes hun eerste graad secundair onderwijs.
Het oriëntatiepakket: Voor deze 4 lesuren per week bieden we twee keuzes aan: verkennend of klassiek. Dit pakket draagt bij tot een advies voor je studiekeuze op het einde van de eerste graad.
Het talentuur: We voorzien 1 uur per week voor dit laatste pakket. Hier maak je als leerling zélf je keuze tussen meer dan 20 activiteiten. Per schooljaar kan je twee keer kiezen. De talenturen dragen bij tot het ontdekken van nieuw of aanwezig talent.

Na een eerste leerjaar A verwachten we dat je de meeste basisdoelstellingen haalt. Is dat niet geval dan krijg je het advies om te werken aan je tekorten in het tweede leerjaar A. Als heel wat basisdoelstellingen in de A-stroom niet zouden gehaald zijn, dan raden we de B-stroom aan.

Het tweede leerjaar A bouwt voort op het eerste leerjaar A. We geven op het einde van de eerste graad een advies voor de tweede graad.

Basispakket

De Vlaamse overheid bepaalt welke vakken aan élke leerling van een bepaald leerjaar moeten worden onderwezen. Het minimum aantal uren basisvorming in het eerste jaar is bepaald op 27 lesuren per week. Voor het tweede jaar op 25 uren per week. Bij ons krijg je in de A-stroom 28 uren basisvorming in het eerste en het tweede jaar.

Met basisvorming bedoelen we het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes dat door het leren op school verworven kan worden. De basisvorming is een essentiële voorwaarde is om in de samenleving op een zinvolle en authentieke wijze te functioneren en eraan te participeren.

We vinden zo’n brede basisvorming belangrijk omdat

  • we vinden dat elk kind minstens de basis voor een brede vorming moet kunnen verwerven.
  • we de mogelijkheden voor de latere studiekeuzes zo open mogelijk willen houden.
  • we ons dieper en breder op algemene vorming kunnen richten.

Die basisvorming moet bereikt worden in de loop van het secundair onderwijs en wordt niet exclusief gekoppeld aan de eerste graad. Overigens zal de ene leerling sneller de basisvorming bereiken dan de andere.

Oriëntatiepakket: klassiek of verkennend

Klassiek
Ben je gebeten door taal, verhalen, geschiedenis en kunst, dan zijn de grote klassiekers echt iets voor jou. Want Latijn ligt aan de basis van onze talen, samenlevingsvormen en cultuur. Je vindt heel wat Latijnse termen terug in recht, biologie, geneeskunde en andere wetenschappen. Zo ‘dood’ is die taal dus echt nog niet!
Naast vier uur Latijn per week doorloop je ook het algemeen vormend pakket en kan je jezelf tijdens het talentuur helemaal overgeven aan je passies.

Wil je de Latijnse richting met succes doorlopen, dan beschik je best over een goede dosis gezond verstand en voldoende doorzettingsvermogen. Die zijn belangrijk om jouw tanden te zetten in het ruime aanbod en om regelmatig en nauwkeurig te werken.
Als een beetje inspanning jou niet afschrikt, zal een boeiende wereld voor jou opengaan!

Verkennend
Het is niet altijd makkelijk om op je twaalfde al te weten wat jou écht boeit of wat je later wil gaan doen. Er is zoveel!
Geen nood, in de richting voor ruime ontdekkers kan je eerst verschillende interessevelden aftasten in projecten rond economie, welzijn en maatschappij, taal en cultuur, wetenschappen en techniek en kunst en creatie. Zo kom je te weten wat je echt goed kan, graag doet en later wil worden. En kan je kiezen met kennis van zaken. Want, zeg nu zelf, hoe kan je weten welke pap je lust als je er niet eerst van geproefd hebt?
Daarnaast doorloop je een algemeen vormend pakket met alles erop, eraan en erin. En tijdens het talentuur kan je je passies botvieren.
Ben je leergierig, heb je zin om samen op verkenning te gaan en sta je open voor vernieuwende werkvormen, dan ben je hier aan het juiste adres!

Lessentabellen 1A
1ste jaar A-stroom (sept. 2023)
KLASSIEKVERKENNEND
Nederlands44
Frans44
Engels11
wiskunde44
geschiedenis 11
mens en samenleving11
natuurwetenschappen22
aardrijkskunde22
godsdienst22
techniek22
beeld22
lichamelijke opvoeding22
klasuur11
klassieke talen en cultuur40
verkennende projecten02
flex02
TOTAAL3232
Lessentabellen 2A
2de jaar A-stroom (sept. 2023)
KLASSIEKVERKENNEND
Nederlands44
Frans33
Engels22
wiskunde44
geschiedenis22
natuurwetenschappen11
aardrijkskunde11
godsdienst22
techniek22
muzikale opvoeding22
lichamelijke opvoeding22
klasuur11
klassieke talen en cultuur50
verkennende projecten05
flex11
TOTAAL3232