B-stroom
Studeren is niet echt jouw ding. In de lagere school liep niet alles van een leien dakje. Je houdt het liever praktisch of technisch. Perfect! In de echte wereld is er nood aan bijdehandse kantoormedewerkers, vlotte verkopers en andere technische of sociale talenten.
Om te weten wat jou het best ligt, zoeken we in de richting voor handige doeners samen naar jouw praktisch-technisch talent. We snuffelen naar beroepen die jou kunnen boeien. In het talentuur vind je nog een ruimere waaier aan doe-activiteiten waar je twee keer per jaar uit mag kiezen.

Ook het basispakket is vooral gericht op praktische kennis en toepassingen daarvan, op vaardigheden en attitudes.

Als je nog geen getuigschrift basisonderwijs op zak hebt, dan ben je welkom in de brug- en onthaalklas, waar je dat alsnog kan behalen.

Basispakket
De Vlaamse overheid bepaalt welke vakken aan élke leerling van een bepaald leerjaar moeten worden onderwezen. Het minimum aantal uren basisvorming in 1B is 27 lesuren per week. Voor 2B is dat 20 uren per week.

Met basisvorming bedoelen we het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes dat door het leren op school verworven kan worden. De basisvorming is een essentiële voorwaarde is om in de samenleving op een zinvolle en authentieke wijze te functioneren en eraan te participeren. Veel leerlingen in de B-stroom behaalden in de basisschool niet alle doelen van de basisvorming. In 1B wordt daarom heel gedifferentieerd gewerkt en worden basisdoelen van de lagere school eerst en vooral herhaald en verworven.

We vinden zo’n brede basisvorming belangrijk omdat

  • we vinden dat elk kind minstens de basis voor een brede vorming moet kunnen verwerven.
  • we de mogelijkheden voor de latere studiekeuzes zo open mogelijk willen houden.
  • we ons dieper en breder op algemene vorming kunnen richten.
  • leerlingen in de B-stroom niet-behaalde eindtermen uit het basisonderwijs alsnog kunnen behalen om zo het getuigschrift basisonderwijs te halen. Dit getuigschrift verleent toegang tot de A-stroom. Of zo’n overstap ook geadviseerd wordt hangt af van de klassenraad.

Die basisvorming moet bereikt worden in de loop van het secundair onderwijs en wordt niet exclusief gekoppeld aan de eerste graad. Overigens zal de ene leerling sneller de basisvorming bereiken dan de andere.

Oriëntatiepakket: Concreet
In 1B leggen we in de klemtoon tijdens de uren van het oriëntatiepakket op techniek. Met activiteiten rond de domeinen bouw, elektriciteit, hout, kunststoffen, metaal, mode, schilderen en grafiek, tuinbouw, verzorging en voeding gaan de leerlingen op zoek naar hun interesses en talenten.

In 2B verdiepen we ons in twee interessegebieden: kantoor en verkoop en voeding-verzorging.

Lessentabellen B-stroom
1ste graad B-stroom
1B (sept. 2023)2B (sept. 2023)
Nederlands43
Frans22
Engels11
wiskunde43
maatschappelijke vorming32
wetenschappen21
techniek42
godsdienst22
artistieke vorming32
lichamelijke opvoeding22
verkennende projecten310
BZL11
klasuur11
TOTAAL3232