Verkennende projecten

We delen elk schooljaar in in vier periodes van ongeveer zeven weken. Per periode ga je dus met een ander interesseveld of project aan de slag. Je ervaringen zet je via verschillende vormen van (zelf)evaluatie vast in een studiekeuzedossier.

Deze verkennende projecten staan niet los van de vakken in het basispakket. Wat je daar leert, zal je ook tijdens de verkennende projecten moeten gebruiken. Ook in de basisvakken zal je regelmatig blijven stilstaan bij waar je goed in bent en wat jou interesseert. We voorzien ook de nodige tijd om na 14 weken hierover te reflecteren.

Op die manier werken we, samen met jou, van bij de start in het eerste jaar, naar een positieve studiekeuze toe op het einde van de eerste graad.

We verwachten van jou een positieve ingesteldheid en dat je openstaat om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Daarnaast is het ook belangrijk om kritisch naar jezelf te leren kijken en eerlijk op zoek te gaan naar jouw interesses en kwaliteiten

De verkennende projecten staan niet los van het basispakket. Alles wat je in die vakken leert, kan en moet je zeker gebruiken en toepassen tijdens de projecten.

Verkennende projecten 1A

In 1A Verkennend krijg je twee uur verkennende projecten. Je maakt er kennis met vier interessevelden:

  • economie en organisatie;
  • maatschappij en welzijn.
  • taal en cultuur;
  • wetenschappen en techniek
Verkennende projecten 2A

Ook in 2A Verkennend krijg je vijf uur verkennende projecten. Dat hebben we opgesplitst in een pakket van 2 en een pakket van 3 uur.

In het pakket van 2 uur werk je de ene helft van het jaar rond moderne talen en de andere helft rond wetenschap.

In het pakket van 3 uur volg je 4 projecten die je kiest uit een pakket van 8 projecten.
– Economie en organisatie: project A of B
– Welzijn en maatschappij: project A of B
– Taal en cultuur: project A of B
– Wetenschap en techniek (STEM): project A of B

Op het einde van het eerste jaar moet je een keuze maken voor de projecten in het tweede jaar. De coaches stellen hun projecten voor d.m.v. filmpjes.