Wijzigingen in activiteiten omwille van corona

Hieronder staan heel wat activiteiten opgesomd die wij jaarlijks organiseren. Omwille van corona kunnen heel wat zaken dit schooljaar niet doorgaan in de aangegeven periode of zelfs helemaal niet. De ouders en leerkrachten van leerlingen in de lagere school ontvingen hierover reeds een brief!

Samenwerking BaSO

De stap naar het secundair onderwijs is voor vele kinderen een grote stap. We helpen daarbij, omdat we het belangrijk vinden dat elk kind zich goed voelt op school. Daarom werken we ook samen met het basisonderwijs. Vooral met de basisscholen van onze vzw (Blankenberge, Nieuwmunster en Wenduine), maar even graag met de 20 verschillende basisscholen van waaruit al onze kinderen in het eerste jaar komen.

In samenwerking met het basisonderwijs organiseren we verschillende activiteiten. Soms met de leerkrachten, of met de directies, vaker met en voor de leerlingen, soms met ouders.

Infoavond voor ouders

In de maand november nodigen we alle ouders met kinderen in het vijfde en het zesde leerjaar uit voor een infoavond. Deze avond gaat door in het Khnopfftheater van Sint-Jozef Sint-Pieter, Weststraat 86, in Blankenberge.

We willen op deze avond een beeld geven van hoe het er in het secundair onderwijs in het algemeen én bij ons op school aan toe gaat.

Techniekklas LED-kerstboom
In de maand december organiseren de leerkrachten techniek een boeiende activiteit voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Ze maken hiervoor concrete afspraken met de leerkrachten van het zesde leerjaar.
Spaghettiavond en fuif
Bijna jaarlijks organiseren de leerlingen van de leerlingenraad een fuif voor alle leerlingen van de eerste graad en de leerlingen van het zesde leerjaar en de uitbreidingsklas van de scholen van onze vzw.

We koppelen daar een spaghettiavond aan. Vanaf 18 u. kunnen de jongeren en hun ouders spaghetti komen eten. De fuif start om 19 u. en eindigt om 21 u. De ouders kunnen tijdens de fuif rustig verder eten, een glas drinken, een praatje slaan … in het schoolrestaurant.

Oudercontact 6de leerjaar + infostand secundair onderwijs
Op het oudercontact voor het zesde leerjaar (vrije basisscholen Blankenberge, Wenduine en Nieuwmunster) – dat doorgaat in het schoolrestaurant van Sint-Jozef Sint-Pieter BaO Campus Weststraat (nummer 117) – is ook het secundair onderwijs vertegenwoordigd voor vragen en eventueel aanmeldingen voor het volgende schooljaar.
Een dagje secundair

Als leerling van het zesde leerjaar al één dag meemaken zoals in het eerste jaar secundair? Dat kan! De directeur biedt een korte uitleg en bezorgt je een lesprogramma voor één dag. Tussendoor krijg je een gratis warme maaltijd aangeboden in ons schoolrestaurant. En om 14.55 u. eindigt deze unieke lesdag.

Komt je school niet met het volledige zesde leerjaar op bezoek, maar wil je toch zo’n dag meemaken? Contacteer ons!

Infodag

Op de startpagina van onze site kan je lezen wanneer de infodagen doorgaan.