Leren leven

Je goed voelen op school is de basis voor goede prestaties. Op school werken we aan een positief klimaat in een laagdrempelige, ontspannen en open sfeer. Leerlingen durven er het woord nemen, durven fouten maken en durven tonen hoe ze zich voelen.

Klastitularis

Elke klas heeft een klastitularis, een leerkracht die meestal meer dan één vak geeft aan de groep en tweewekelijks twee uren klasuur heeft op vrijdagnamiddag. Tijdens die klasuren wordt er gewerkt aan het welbevinden van individuele leerlingen, aan groepsvorming en wordt er ook tijd gemaakt voor leren leren en leren kiezen.

De klastitularis is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Hij of zij ontvangt de eerstejaars op de boekenverkoopdag, leidt de leerlingen rond, maakt ze wegwijs in ons schoolleven. Op de oudercontactdagen is hij of zij ook de eerste persoon bij wie jullie op gesprek gaan.

Klasuur

In de eerste graad kiezen we resoluut voor een klasuur. Dat wordt tweewekelijks georganiseerd op vrijdagnamiddag (twee lesuren na elkaar). Tijdens die klasuren wordt er gewerkt aan het welbevinden van individuele leerlingen, aan groepsvorming en wordt er ook tijd gemaakt voor leren leren en leren kiezen.

De klastitularis is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Hij of zij ontvangt de eerstejaars op de boekenverkoopdag, leidt de leerlingen rond, maakt ze wegwijs in ons schoolleven.