MOS (Milieuzorg op School)
  • Houd de speelplaats netjes: gooi geen afval op de grond! Gebruik de juiste vuilnisbakken (PMD, papier en karton, rest).
    Houd je klas netjes. Papierresten in de papiermand, lege vullingen, potloodslijpsel, enz. in de prullenmand, PMD in de derde vuilnisbak.
  • Elke klasgroep is het hele jaar door verantwoordelijk voor de netheid van de lokalen waarin die les heeft. De mensen van het MOS-team zullen jullie daar regelmatig op wijzen.
  • Je titularis zal per week twee leerlingen aanduiden die de vloer vegen, het bord wassen, nieuwe krijtjes halen, de vuilnisbakken legen in de containers in de gang, enz. Als iedereen hier aan meewerkt, blijft het lokaal netjes en dat maakt het aangenaam om in het lokaal te werken.