De leerlingenraad

Op school leven we allemaal samen: leerkrachten, leerlingen, directie, ouders, enzovoort. Het is natuurlijk leuk wanneer dit samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk is. Daarom wil onze school ook aan de leerlingen de kans geven om hun zegje te doen. Dit kan in de leerlingenraad.

De leerlingenraad is een regelmatige samenkomst van leerlingen van de eerste graad (er bestaan trouwens ook raden voor de tweede en derde graad). Op de vergaderingen zitten een aantal vertegenwoordigers uit de verschillende klassen. Deze vertegenwoordigers kunnen voorstellen uit hun klas naar voor brengen, zodat de leerlingenraad deze kan bespreken. Soms krijgen ze ook een vraag voorgelegd van de directeur en/of de leerkrachten.

Het is de bedoeling dat de algemene leefsfeer op school nog aangenamer wordt. Sportactiviteiten, decoratie-ideetjes, kleine probleempjes, vragen en ideeën i.v.m. het iPadgebruik … al deze zaken kunnen in de leerlingenraad besproken worden. Samen met de opvoeder of leerkracht die jullie begeleidt en met de directie wordt daarna een beslissing genomen.

Het is niet de bedoeling dat een leerlingenraad zomaar het schoolreglement gaat veranderen. Ook moeten de voorstellen in het schoolbeeld passen. Zo zal het de vertegenwoordigers niet lukken de school pas om 10.00 u. ’s ochtends te laten beginnen of om een zwembad op de speelplaats te installeren.

Na iedere vergadering brengen de vertegenwoordigers verslag uit in hun klas. De titularis voorziet een tiental minuutjes na iedere vergadering waarbij er over de leerlingenraad en de beslissingen kan gepraat worden. Ook kunnen voorstellen altijd via de vertegenwoordiger van jouw klas in de raad besproken worden.