Klastitularis
Wat de juf of meester was in het zesde leerjaar, is de klastitularis in het secundair onderwijs. Je klastitularis zorgt samen met en voor jou en je klasgenoten voor een positieve en aangename klassfeer. Graag naar school komen, je goed voelen op school en in de klas is een voorwaarde om te kunnen leren. De klastitularis geeft doorgaans minstens 5 u. les per week aan jou. In de eerste graad begeleidt hij of zij ook de klasuren waarin we uitdrukkelijk aandacht besteden aan leren leven, leren leren en leren kiezen.
Leerlingenbegeleiding
Als de klastitularis niet beschikbaar is, dan zijn de andere leerkrachten en opvoeders uiteraard bereid je bij te staan waar nodig. Onze leerlingbegeleider – mevrouw Kimberley Casier (kimberley.casier@sjsp.be) – volgt alle leerlingen van de middenschool op.
CLB

Mevrouw Barbara Maes (barbara.maes@vrijclbdehavens.be) is onze CLB-medewerkster. Zij werkt nauw samen met het schoolteam en staat op specifieke dagen ter beschikking van leerlingen en ouders.

Zij is ook altijd aanwezig tijdens de oudercontacten.

Op de website van het CLB kan je nog extra informatie vinden: https://www.vrijclb.be/vrij-clb-de-havens

Begeleidingsplannen
Voor leerlingen met een attest van een leer- of ontwikkelingsstoornis wordt in samenspraak met de klassenraad en het CLB een individueel begeleidingsplan opgesteld. Hierin staan speciale maatregelen om de leerling de lessen beter te laten volgen en hem/haar correcter te evalueren. Het is van belang dat de leerling hier zelf ook initiatief neemt om de maatregelen in dialoog met individuele leerkrachten te bespreken. Soms kunnen kleine maatregelen voor alle leerlingen de leerling met beperking direct hulp bieden.